Ultra Saf Su Cihazı

Kum Filtresi

Kum filtreleri veya multimedya kum filtreleri; Derin bir filtre haznesi sayesinde sudaki tortu, bulanıklık ve askıda kalan maddeleri filtreleyen sistemlerdir. Sudaki doğal partiküller filtre tabakasından geçerken filtrelenir ve uygun bir ortam kullanılarak sudan ayrılır. Partikül sayımı yapılan suyu filtrelemek için kum filtre tasarımı yapılır ve bu bilgilere göre filtrenin penetrasyon oranı ve dip derinliği hesaplanır. Ayrıca bu modelde partikül boyutuna göre taşıyıcı çapı seçilmelidir.

Giriş valfinden sisteme su beslenir. Difüzörler yardımıyla yüzeye yayılan su, basıncın etkisi altında ortamdan uygun bir hızla geçmeye başlar. Aynı zamanda sudaki partiküller ortamın boyutuna göre filtrelenir. Temiz su da difüzörler ile cihazdan ayrılır. Cihazda biriken kalıntılar, geri akış fonksiyonu kullanılarak cihazdan dışarı atılır. Bu süreç tamamen otomatiktir. Bu süre içerisinde işletmecinin denetim dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm filtre malzemeleri zamanında değiştirilmelidir.

Aktif Karbon Filtresi

Ultra saf su cihazında arıtılan su önce fiziksel olarak filtrelenir. Fiziksel filtreler 1 µm duyarlıdır. İkinci aşama daha sonra TOC filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir. Suda çözünen maddeler ters osmoz membranı ile arıtıldıktan sonra gelişmiş arıtma sisteminden geçen su ultra saf su haline gelir. Devre elemanlarının zamanında değiştirilmesi dışında bakım ve müdahale gerektirmeden sistem çalışır.

Demir Mangan Filtresi

Demir-mangan filtreleri; Demir ve manganez iyonlarını sudan uzaklaştırmak için kullanılan bir su arıtma cihazıdır. Demir filtre, içerdiği ortamın adsorpsiyon kapasitesini ve geniş yüzey alanını kullanır. Suyunuzdaki demir ve mangan miktarını MAYER VEYA MANGAN ÖLÇÜM KİTLERİ ile öğrenebilir veya özel bir laboratuvarda analiz edebilirsiniz.

Diğer Ürünler

Ultra Saf Su Cihazı

Ultra Saf Su Sistemleri birçok ürünün imalinde, laboratuvarda, ilaç sanayinde, elektronik devre yıkamalarında, hassas yüzey kaplama işlerinde, moleküler ürünlerde vb. alanlarda ihtiyaç duyulan ultra saf suyu imal edilen son derece...

Paket Arıtma

Konteyner tipi su arıtma sistemleri sıklıkla tercih edilen arıtma sistemleridir. Bu sistemde tüm arıtma süreci bir konteyner içerisinde yerleştirilerek tek parça konteyner arıtma sistemi ortaya çıkarılır.

Reverse Osmosis

Reverse osmosis cihazı su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir. Reverse osmosis cihazı atık suyun dönüşümünü sağlar.