Ultra Saf Su Cihazı

Ultra Saf Su Sistemleri birçok ürün imalatında, laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde, elektronik devrelerin yıkanmasında, hassas yüzeylerin kaplanmasında, moleküler ürünlerde vb. kullanılmaktadır. Bölgelerin ihtiyaç duyduğu ultra saf suyu üreten çok hassas sistemlerdir. Sistemler sudaki tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik safsızlıkları giderir. Geleneksel sistemler bu işlemler için birçok farklı cihazın kullanılmasını gerektirirken, MAYER ultra saf su cihazları bunu kompakt, birleşik bir yapı içinde gerçekleştirir. 

Genellikle cihaz Tip 1 kalitesinde ultra saf su üretir ancak bazı modellerimizde aynı cihazdan Tip 1,2,3, kalitesinde su almak da mümkündür. Ultra Saf Su Sistemi, katkı maddesi olmadan doğrudan musluk suyundan RO (ters osmoz) ile ultra saf su üretebilen küçük tekli veya seri ünitelerden oluşabilir. Ultra saf su sistemleri birbiriyle entegre olabilen en az 1 adet Ultra Saf Su sistemi ve en az 1 adet Saf Su Depolama tankından oluşur. Sistemler şebeke suyu bağlantısı ile ultra saf su (tip 1) kalitesinde su üretebilmektedir. Sistemin içinde inorganik iyonlardan en az %95 ve çözünmüş organik maddelerden, bakterilerden ve partiküllerden en az %99 ayıran bir RO (ters osmoz) cihazı bulunmaktadır. Ultra Pure Water Sistemlerinde üretilen su, 0,05 µS iletkenliğe ve 18 Ω dirence sahiptir.

Ultra saf su cihazında arıtılan su önce fiziksel olarak filtrelenir. Fiziksel filtreler 1 µm duyarlıdır. İkinci adım daha sonra TOC filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir. Suda çözünen maddeler ters osmoz membranı ile arıtıldıktan sonra gelişmiş arıtma sisteminden geçen su ultra saf su haline gelir. Devre elemanlarının zamanında değiştirilmesi dışında bakım ve müdahale gerektirmeden sistem çalışır.

 

Diğer Ürünler

Ultraviyole Cihazı

Fotooksidasyon yöntemiyle sudaki mikroorganizmaların giderilmesi için kullanılan, herhangi bir kimyasal kullanmayan en etkili su dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan ultraviyole cihazları morötesi ismiyle de adlandırılır.

Paket Arıtma

Konteyner tipi su arıtma sistemleri sıklıkla tercih edilen arıtma sistemleridir. Bu sistemde tüm arıtma süreci bir konteyner içerisinde yerleştirilerek tek parça konteyner arıtma sistemi ortaya çıkarılır.

Reverse Osmosis

Reverse osmosis cihazı su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir. Reverse osmosis cihazı atık suyun dönüşümünü sağlar.