Reverse Osmosis

Ters osmoz sistemleri su arıtımında en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Ters osmoz teknolojisi, endüstride bilinen en hassas membran filtrasyon sistemi olup, atık suların geri dönüşümü için öncelikle endüstriyel alanlarda kullanılan bir yöntemdir.

Ters ozmoz veya ters ozmoz olarak da adlandırılan bu işlem, su akışına ve basıncına karşı fiziksel bir bariyer oluşturan çapraz akışlı membran filtreler ile gerçekleştirilir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemi ve bu işlemi gerçekleştiren sisteme ters osmoz cihazı denir. 

Ters ozmoz, su arıtma işleminde çok hassas bir membran filtre kullanır, bu nedenle önceden sudan mümkün olduğu kadar fazla safsızlığın giderilmesi gerekir. Gerekirse ters osmoz veya ters ozmoz ünitesinin önüne bir kum filtresi, karbon filtre, su yumuşatıcı takın ve ön arıtılmış suyu ters ozmoz ünitesine (ters ozmoz) verin.

 

Diğer Ürünler

Ultraviyole Cihazı

Fotooksidasyon yöntemiyle sudaki mikroorganizmaların giderilmesi için kullanılan, herhangi bir kimyasal kullanmayan en etkili su dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan ultraviyole cihazları morötesi ismiyle de adlandırılır.

Paket Arıtma

Konteyner tipi su arıtma sistemleri sıklıkla tercih edilen arıtma sistemleridir. Bu sistemde tüm arıtma süreci bir konteyner içerisinde yerleştirilerek tek parça konteyner arıtma sistemi ortaya çıkarılır.

İçme Suyu Arıtma

Ülkemizde içme ve kullanma suyu; insanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları sulardır. İçme sularında hiçbir mikroorganizma ve bakteri bulunmamalıdır.