İçme Suyu Sistemleri

Ülkemizde içme suyu ve servisi; İnsanların günlük yaşamlarında içme, yıkanma, temizlik ve benzeri ihtiyaçları için kullandıkları sulardır ve içermeleri gereken özellikler TS 266’da tanımlanmıştır. İçme suları hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemeli; Klorür, sülfat, çinko, nitrit, kurşun gibi kimyasal maddeler belirtilen miktarı geçmemeli; renk, bulanıklık ve pH istenilen özelliklerde olmalıdır. Susuz yaşam mümkün olmadığından içme suyu ve kullanma suyunun sürekli ve güvenli bir şekilde temini ve su kaynaklarının korunması günümüzde önem kazanmıştır. 

Bu nedenle kullanıldıktan sonra atık su olarak adlandırılan suyun, birikme ve kirliliğe yol açmayacak, içme ve kullanma sularını kirletmeyecek şekilde ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. İçme suyu ve kullanma suyunun kalitesinin bozulması çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Bazı kimyasalların varlığı aynı zamanda, suya kirli suların karıştığının göstergesidir. Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.

Diğer Ürünler

Ultra Saf Su Cihazı

Ultra Saf Su Sistemleri birçok ürünün imalinde, laboratuvarda, ilaç sanayinde, elektronik devre yıkamalarında, hassas yüzey kaplama işlerinde, moleküler ürünlerde vb. alanlarda ihtiyaç duyulan ultra saf suyu imal edilen son derece...

Filtre Sistemleri

Kum filtresi ya da multimedya kum filtreleri; sularda bulunan tortu, bulanıklık, askıda katı maddeleri derin yataklı filtre haznesi sayesinde filtreleyen sistemlerdir. Su içinde doğal halde bulunan partiküller filtre yatağından...

Ultraviyole Cihazı

Fotooksidasyon yöntemiyle sudaki mikroorganizmaların giderilmesi için kullanılan, herhangi bir kimyasal kullanmayan en etkili su dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan ultraviyole cihazları morötesi ismiyle de adlandırılır.