Elektrodeiyonizasyon (EDI) Nedir ?

Elektrodeiyonizasyon (EDI), iyon değiştirici reçinelerin iyon değiştirici membranlarla birleştiren bir hibrid ayırma işlemidir. Elektrodeiyonizasyon sistemleri ilk olarak kirli sulardan radyoaktif elementlerin küçük miktarlarını gidermek için önerilmiş olsa da günümüzde yüksek miktarda ve saflıkta su geri kazanımı elde edebilmek için kullanılmaktadır.

EDI SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektrodeiyonizasyon sistemi iyon seçici membran ile anot (-) ve katot (+) olmak üzere iki elektrot arasına yerleştirilmiş reçinelerin doğru elektrik akımı kullanılması prensibi ile çalışmaktadır. Kullanılan doğru elektrik akımı etkisiyle çözeltideki katyonlar katoda, anyonlar ise anoda doğru hareket ederler.

Kullanılan diğer iyon değiştirici reçineler ise iletken bir orta bölme görevini görürler. Daha sonra orta bölüme gelen iyonlar, iyon değişim reçinesi tarafından işlem görürler ve bu reçineye tutunurlar.

EDI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI